Politica noastră de confidențialitate este disponibilă pe situl principal. Mai jos găsiți elementele specifice ale acestui site:

Completați mai jos adresa dumneavoastră de email pentru a vedea dacă ați lăsat comentarii în situl nostru. Dacă găsim comentarii de la respectiva adresă de email veți primi un mesaj cu un link unic în care puteți vizualiza comentariile care vă aparțin. În respectivul tabel veți putea solicita ștergerea unora sau a tuturor comentariilor. După ce primim solicitarea vom efectua ștergerea solicitată și datele dumneavoastră personale vor fi eliminate din locațiile pe care le-ați ales. Ulterior eliminării vă vom trimite un nou email de confirmare a rezultatului acestei acțiuni.

Menționăm faptul că formularele incluse în acest site web NU păstrează date personale local ci transmit prin email solicitarea dumneavoastră. Alte puncte de colectare a datelor personale nu mai există în acest site web.

Email: